Op dit moment is onduidelijk hoe de huisarts, SO en AVG zich tot elkaar verhouden. AVG’s zijn met hun specialistische expertise complementair aan de huisarts, maar houden zich in de praktijk bezig met diverse activiteiten binnen hun eigen organisatie.

Bron: open.overheid.nl