Buiten de gebaande paden

Zo’n 1,5 jaar geleden raakte ik als regionaal inhoudelijk projectleider betrokken bij het project rcDMZ. Een nieuw project met nobele doelen voor de optimale inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde in de regio. Een nieuw project, dus vol met uitdagingen. Formuleren gezamenlijke opdracht, het spreken van de juiste taal, gebruik van dezelfde terminologie en dergelijke. Voor mij ook spannend om mijn werkzaamheden als projectleider in de regio te combineren met die van arts en mijn beleidsmatige activiteiten in mijn eigen organisatie.

Inmiddels ben ik betrokken bij de landelijke projectleiding. Samen met de projectmanager heb ik enorm kunnen groeien in deze nieuwe rol. Veel kennis en ervaring opgedaan met diverse samenwerkingspartners zoals het Capaciteitsorgaan, beroepsverenigingen, zorgbestuurders, managers en zorgprofessionals van diverse organisaties. Ik wil niet zover gaan dat er een wereld voor mij open ging, maar het zijn onmiskenbaar waardevolle uitbreidingen van mijn werkveld.

Capaciteit van SO’s

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere maak ik samen met de regionale organisatorische projectleider het beeld van de regio: de capaciteit van SO’s, welke beleidscycli er zijn ter beïnvloeding van deze capaciteit, hoe taken in onze regio verdeeld zijn tussen alle professionals in de ouderengeneeskunde en aanpalende professionals in de ouderenzorg. We vragen daarbij veel van de verschillende organisaties in de regio, zoals het delen van cijfers. Dat dwingt organisaties ook om nog eens goed te kijken naar hun eigen capaciteit(probleem). Want iedereen stoeit met die capaciteit. In de regio wordt dit concreet en zichtbaar.

Personeelskrapte

Jonathan Zijp,
specialist ouderengeneeskunde

Hoewel personeelskrapte overal merkbaar is, vind ik het eigenlijk best vreemd dat er nauwelijks zicht is op de regionale capaciteit van zorgprofessionals. Want in de regio wordt al op veel vlakken samengewerkt. Het is dan ook logisch om ook de capaciteit regionaal aan te pakken. Daarom is dit project zo relevant en waardevol voor de organisaties in de regio. Het is een start van een dialoog over het gezamenlijk zorg dragen voor de capaciteit van zorgprofessionals, om daar vervolgens ook samen keuzes in te maken. Maar die keuzes volgen later, in het project concentreren we ons eerst op een goed beeld van de regio. Wat is er al, hoe is het georganiseerd, waar liggen kansen en mogelijkheden, dat soort vragen.

Inspiratie

Je wordt als arts op deze wijze uitgedaagd om verder te kijken dan je eigen beroep. Dat is niet alleen goed om te doen, maar ook heel inspirerend. Helemaal omdat in het project veel verschillende mensen, ook uit andere regio’s werken. De samenwerking in het landelijk projectteam voegt daar nog het nodige aan toe. Je bouwt aan iets goeds voor de toekomst van de ouderenzorg. Mijn inzet is arts overstijgend en organisatie overstijgend. Dat is niet alleen voor mij verfrissend, maar ook echt een aanrader voor alle artsen!

Jonathan Zijp
Specialist Ouderengeneeskunde bij Cordaan