Duurzame Medische Zorg en de SO – wenkende perspectieven in de SO-functiefamilie

Sinds 2019 wordt er in meerdere zorgregio’s intensief samengewerkt aan het vraagstuk van duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen.
Een meer dan uitdagend vraagstuk omdat de toenemende zorgvraag uit de pas dreigt te gaan lopen met het krimpende zorgaanbod. Waarbij er zelfs sprake lijkt van mogelijke zorginfarcten.

In regio GVA werken zo’n 50-60 zorgprofessional binnen het programma SO-GVA vanuit diverse actielijnen aan het bespreken van deze vraagstukken, het bedenken en uitproberen van oplossings-richtingen en het vertalen van de uitkomsten in beleidsadviezen als basis voor het verduurzamen van de SO-functie.

De actielijn Anders Werken komt in een stroomversnelling en er komen verrassende nieuwe inzichten over Taakzuiverheid in de SO-functie uitoefening. Waardoor er ook zicht op wenkende perspectieven voor de modernisering van de invulling en uitvoering van de SO-kerntaken beschikbaar komen.

Ook vanuit een SO vergezicht op weg naar 2030 (https://toekomstdenken.nl) wordt de roep tot modernisering van de SO-functie verder versterkt.
Een 24-tal trends samengebracht in een SO trendkijker lichten een tipje van de sluier over de SO-functie in toekomsperspectief.

We zitten in de finale van het programma SO-GVA en er wordt vanuit maar liefst 7 actielijnen gewerkt aan beleidsadviezen die er toe doen. Wordt vervolgd!

https://lnkd.in/edsFW83b