Met het programma rcDMZ komt een uniek regionaal ramingsproces beschikbaar. De raming is een systematische en gestructureerde verzameling van data over de ontwikkeling van niet alleen de SO-functie, maar van de betreffende beroepskolom (SO-functiefamilie) in de toekomst. De inschattingen die tijdens dit ramingsproces gemaakt worden, kennen twee invalshoeken om de data te spiegelen: ouderenzorgorganisaties (lokale experts) en landelijke experts.