De ramingen worden opgesteld in een zogenaamde ‘ramingstool’ die specifiek is afgestemd op de (deel)sector en de doelgroep/beroepsgroep. Voor de ouderenzorg/ouderengeneeskunde is een speciale tool ingericht: de OZ-tool. Met de OZ-tool worden de komende tijd de regionale ramingen in het kader van rc-DMZ uitgevoerd. De OZ-tool is gebouwd aan de hand van een wetenschappelijk werk- en denkmodel voor ramingen.