Vanuit het Capaciteitsorgaan worden op landelijk niveau cyclisch (3-jaarlijks) voor meerdere doelgroepen data-analyses gemaakt. Deze analyses worden al sinds vele jaren gemaakt en besproken in zogenaamde ‘kamers’ met belanghebbenden en experts. Veelal worden deze analyses gebruikt om richting te geven aan de beleidsagenda rond capaciteitsontwikkeling van een professie.