DMZ: Duurzame Medische Zorg

DMZ: Duurzame Medische Zorg

Ouderenzorg verduurzamen door meer samen te werken in de regio. Om zo de gespecialiseerde zorg voor ouderen voor de toekomst te borgen.

VWS WAARDIGHEID EN TROTS IN DE REGIO

VWS WAARDIGHEID EN TROTS IN DE REGIO

Waardigheid en Trots

Het landelijke programma Waardigheid en Trots ondersteunt instellingen en regio’s met instellingsoverstijgende vraagstukken die voortvloeien uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze vraagstukken moeten samen opgepakt door zorgaanbieders, zorgkantoren, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen. Het programma regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) is een logisch gevolg van deze regionale samenwerking ten aanzien van capaciteitsraming, beleidscycli en taakzuiverheid.

STARTNOTITIE rcDMZ

STARTNOTITIE rcDMZ

Regionale benadering

Het programma rcDMZ heeft een ontstaansgeschiedenis die in de startnotitie rcDMZ is beschreven. In de startnotitie wordt het belang van een meer toekomstgerichte – regionale – benadering en beleidsmatige aanpak van capaciteitsontwikkeling rond Duurzame Medische Zorg uiteengezet.

DMZ-PROGRAMMA ERASMUS UNIVERSITEIT

DMZ-PROGRAMMA ERASMUS UNIVERSITEIT

Actie-onderzoek

Het programma Duurzame Medische Zorg aan Ouderen in de Regio kent een groot scala aan experimenten in tal van regio’s. Erasmus Universiteit Rotterdam volgt deze experimenten als een vorm van actie-onderzoek en deelt de inzichten. In vrijwel alle regio’s zijn regioscans opgesteld die beschouwd kunnen worden als een vorm van 0-meting in de regio. Recent is een landelijke tussenrapportage opgesteld van de eerste bevindingen uit de actie-onderzoeken. Het programma rcDMZ heeft verschillende raakvlakken met deze experimenten.