Over rcDMZ

Over rcDMZ

Programmateams en betrokkenen

Maak kennis met de organisatie en de betrokkenen

Het programma rcDMZ wordt aangestuurd vanuit een landelijke stuurgroep en gecoördineerd vanuit een landelijke programmabureau met een landelijke penvoerder als eindverantwoordelijke voor deze meerjarige VWS programma aanpak. Daarnaast zijn er regionale programmateams met per regio een regionale penvoerder.

Verschillende verenigingen en inhoudelijke experts zijn betrokken bij de regionale capaciteitsraming duurzame medische zorg. Daarnaast is ook het team ouderengeneeskunde vanuit het Capaciteitsorgaan intensief betrokken bij de uitvoering van het programma rcDMZ.

Landelijk programmabureau

Lijst met leden landelijk bureau, penvoerder, contactgegevens.

Regionale programmateams

In vijf regio’s zijn projectleiders actief voor iedere specifieke regio.