Juni 2022. Op het landelijke congres van Vilans gaven het programma rcDMZ en het Capaciteitsorgaan gezamenlijk een presentatie over het programma Regionale Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg. Deze presentatie is hier te downloaden.