regionale capaciteitsraming MGZ

regionale capaciteitsraming MGZ

Capaciteitskompas

Het programma rcMGZ vindt plaats binnen de context van veel bestaande initiatieven en een veranderend zorglandschap. Daarom is een Capaciteitskompas opgesteld om de volgorde der dingen in kaart te brengen en om samenhang tussen de onderdelen en deze context te duiden.

Kern: de bewoner staat centraal.
Groene cirkel: diverse factoren bepalen de zorgcapaciteit.
Drie onderdelen van programma:

  • Raming: meten van de zorgcapaciteit
  • Taken: inzet van professionals optimaliseren
  • Beleid: beleidsmatige interventies op MGZ, raming en taken

Buitenste ring: betrokken professionals: MGZ-professionals, management en (HR-)staf; Cyclisch werken door plannen maken, doen, vertrouwen en groeien.

ACHT AANBEVELINGEN VOOR MEDISCH-GENERALISTISCHE ZORG

Op dit moment is onduidelijk hoe de huisarts, SO en AVG zich tot elkaar verhouden. AVG’s zijn met hun specialistische expertise complementair aan de huisarts, maar houden zich in de praktijk bezig met diverse activiteiten binnen hun eigen organisatie. (bron: open.overheid.nl)

Stepped Care systematiek - MGZ 2030

Online bijeenkomst introductie regionale capaciteitsraming MGZ (5 december 2022)