De ramingen leiden tot data en rapporten die in de OZ-tool bekeken en bewerkt kunnen gaan worden. De vastgestelde en goedgekeurde data kunnen zo vertaald worden naar capaciteitsrapportages op basis van specifieke selecties (dwarsdoorsneden van OZ-database). Ook kunnen met de beschikbare data simulaties worden gemaakt over de ontwikkelingen in de toekomst. De raming wordt meerdere keren, over meerdere jaren ingevuld. Op deze manier komen naast periodieke capaciteitsrapportages ook trendrapportages beschikbaar.

Rapportages en rollen/taken

Eerdere rapportages landelijk

Rapportages uit de regio’s