De data-analyses worden verwerkt in periodieke adviesrapporten. Deze Capaciteitsplannen worden na formele vaststelling openbaar gemaakt en zijn terug te vinden op de website van het Capaciteitsorgaan. Voor de Specialist Ouderengeneeskunde zijn de rapporten vanaf 2009 online beschikbaar.