In de regio Amsterdam doen 7 VVT organisaties mee aan dit programma. Dit zijn: Amstelring, Cordaan, Evean, Stichting Amsta, Vivium Zorggroep (locatie Torendael), Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost. Er is een groot zorgaanbod en aanbieders werken veel samen. In Amsterdam zijn er 46 intramurale locaties en 25 aanbieders (Intramuraal, en/of thuis). De 3 grootste aanbieders van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio leveren wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en langdurige zorg (Wlz). Dit zijn Amsta, Cordaan en Amstelring. Zij zijn samen verantwoordelijk voor bijna 75% van de VVT-omzet.

Regionale context

  • Amsterdam is relatief jong en kent een lage vergrijzing ten opzichte van de rest van Nederland- 5% 75+’ers.
  • Ouderen in Amsterdam zijn vaker alleenstaand en hebben vaker een migratieachtergrond dan gemiddeld in Nederland.
  • De zorgvraag stijgt harder dan landelijk door een sterk groeiende populatie + 1,6% per jaar.
  • Er zijn relatief veel moeilijk vervulbare vacatures (65%) in de verpleging, verzorging en thuiszorg in vergelijking met landelijk (55%).
  • Er wonen minder 75+’ers in een woon/zorg instelling (-1%) ten opzichte van de rest van Nederland.

De verwachting is dat in 2040 het aantal klanten in de verpleging en verzorging in Amsterdam bijna verdubbelt (Regio analyse verpleging en verzorging Amsterdam Zilveren Kruis en Zorgkantoor, april 2021).

Het programma kent 3 pijlers: Capaciteitsraming, Beleidscyclus en Taakzuiverheid.

Capaciteitsraming

De deelnemende organisaties doen aan gegevensverzameling. In de OZ-applicatie van het Capaciteitsorgaan worden cijfers zoals de capaciteit, verwachte capaciteit en de (verwachtte) zorgvraag verzameld. Dit wordt gedaan voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’. Dit gaat om SO, PA, VS, basisarts, GZ-psycholoog en alle andere gerelateerde functies. Op basis hiervan worden door het Capaciteitsorgaan rapporten opgesteld. Dit geeft een beeld van de capaciteit voor de regio. In totaal gaat het om 3 enquêterondes: voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022. De 3e ronde staat nu open. Deze applicatie wordt na iedere ronde geëvalueerd en bijgesteld. Het model is in ontwikkeling. Er zal nog een dialoog sessie volgen over dit onderwerp.

Beleidscyclus

We kijken in dit programma hoe beleid ontwikkeld wordt in de regio. Het gaat dan om het beleid dat de capaciteit in de regio positief kan beïnvloeden. We vormen een beeld van dit proces van beleidsontwikkeling en de rol van zorgprofessionals daarin. Daarnaast halen we op hoe zorgprofessionals en beleidsmakers zouden willen dat beleid in de toekomst ontwikkeld wordt. Er volgt in oktober een dialoogsessie over dit onderwerp.

Taakzuiverheid

Over het onderwerp taakzuiverheid heeft afgelopen mei een dialoogsessie plaatsgevonden. Negen professionals uit Amsterdam namen hier aan deel. Besproken is: Hoe kunnen wij met een schaarste aan professionals medische zorg voor ouderen in Amsterdam blijven geven? Hoe maken we optimaal gebruik van de professionals in de regio? Tijdens de dialoogsessie vroegen we de deelnemers hoe binnen hun organisatie de medische zorg georganiseerd is en wat hun ideaalbeeld is voor de toekomst als het gaat om taken en rollen. De opbrengst geeft een voorzichtig beeld over de huidige en gewenste situatie in Amsterdam.

Projectleidersteam rcDMZ Amsterdam

Paulien Maat
Paulien MaatInhoudelijk projectleider
Specialist Ouderengeneeskunde bij AxionContinu via My-doc
Lisa van Bodegom
Lisa van BodegomOrganisatorisch projectleider
Beleidsmedewerker Sigra