In de regio Apeldoorn – Zutphen doen 10 VVT organisaties mee aan dit programma. Dit zijn: Zorggroep Apeldoorn, Atlant, WZU Veluwe, Stichting Nusantara, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, Het BAKEN en Viattence.

Het is een regio die flink in beweging is. Er zijn veel personele wisselingen in alle lagen. Toch begint men elkaar in de regio meer te vinden. 2022 staat in het teken van samen bouwen, samen doen en oplossingen vinden voor capaciteitsproblemen.

Capaciteitsraming

De deelnemende organisaties doen aan gegevensverzameling. In de OZ-applicatie van het capaciteitsorgaan worden cijfers zoals de capaciteit, verwachte capaciteit en de (verwachtte) zorgvraag verzameld. Dit wordt gedaan voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’. Op basis hiervan worden door het Capaciteitsorgaan rapporten opgesteld. In totaal gaat het om 3 enquêterondes : voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022. De 1e en 2e raming is gedaan. De 3e raming staat nu open. Deze applicatie wordt na iedere ronde geëvalueerd en bijgesteld. Het model is in ontwikkeling. Over dit onderwerp wordt ook een dialoogsessie georganiseerd.

Beleidscyclus

In de regio wilden we weten wat de huidige kennis over en betrokkenheid van de zorgprofessionals bij beleidsvraagstukken is. Om dit te inventariseren is inmiddels een nulmeting uitgevoerd via een enquête. De input komt vanuit de professionals in de SO-functiefamilie. Er wordt een analyse gedaan van alle huidige programma’s en projecten in de regio. De nulmeting is de basis van waaruit per regio gewerkt wordt aan een regionale beleidscyclus. Er wordt gekeken naar allerlei thema’s zoals regionaal opleiden en de taakzuiverheid.

Taakzuiverheid

Na een aantal dialoogtafels, interviews en een online vragenlijst is de startnotitie vastgesteld. De volgende stap is een aantal bilaterale gesprekken en een dialoogtafel richting het beleidsadvies. Aankomend halfjaar gaat het actieteam zich richten op drie kleinschalige pilots bij Zorggroep Apeldoorn, WZU Veluwe en Atlant. Er zal worden gekeken naar de taakzuiverheid en hoe de taken de beste verdeling kunnen krijgen teneinde mogelijk capaciteit vrij te spelen. Het doel is niet meteen dat de regio hiervan zal profiteren, maar om praktijkervaringen op te doen met het beleggen van taken bij andere professionals.

Projectleidersteam rcDMZ regio Apeldoorn-Zutphen

Rini Eringfeld
Rini EringfeldInhoudelijk projectleider rcDMZ
– Specialist ouderengeneeskunde
– Kaderarts psychogeriatrie/kaderarts opleiden
– WZD-functionaris
– Hoofdopleider bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK)
– Visitator bij Verenso

Het behandelen en begeleiden van cliënten met psychogeriatrie en het coachen van het zorg- en behandelteam vind ik een zeer leuke uitdaging. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het verbeteren van de kennis en kunde van psychogeriatrie in de 1 e lijn, waarbij ik nu bij 2 huisartspraktijken in Aalten betrokken ben en lid van NOVA (Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek). In de regio met verschillende professionals de medische zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren is ook een speerpunt van mij.

Daarnaast word ik warm van het coachen en opleiden van medische professionals. Het zien groeien van professionals en daarin een actieve bijdragen leveren geeft mij positieve energie. Regionaal het opleidingsklimaat in de Achterhoek op dit vlak verbeteren volgt daar logisch uit.

Kayla Ho
Kayla HoOrganisatorisch projectleider
– Manager i.o. Vivium

Kayla is 29 jaar en woont in Amsterdam. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt sinds 3.5 jaar in de ouderenzorg. Het is Kayla haar taak om het organisatorische gedeelte van het project te leiden in de regio. Structuur aanbrengen, dialogen organiseren en voortgang bewaken.