In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere doen 5 VVT organisaties mee aan dit programma. Dit zijn: Vivium Zorggroep, Amaris, Hilverzorg, Zorggroep Almere en Inovum. Het is een stabiele regio. Samenwerking staat hoog in het vaandel. Er lopen veel regionale projecten en SO’s weten elkaar te vinden. 2022 staat in het teken van samen bouwen aan nog betere verbinding.

Capaciteitsraming

De deelnemende organisaties doen aan gegevensverzameling. In de OZ-applicatie van het capaciteitsorgaan worden cijfers zoals de capaciteit, verwachte capaciteit en de (verwachtte) zorgvraag verzameld.

Dit wordt gedaan voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’. Op basis hiervan worden door het Capaciteitsorgaan rapporten opgesteld. In totaal gaat het om 3 enquêterondes: voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022. De 1e en 2e raming is gedaan. De 3e raming staat nu open. Deze applicatie wordt na iedere ronde geëvalueerd en bijgesteld. Het model is in ontwikkeling. Over dit onderwerp wordt ook een dialoogsessie georganiseerd.

Beleidscyclus

In de regio wilden we weten wat de huidige kennis over en betrokkenheid van de zorgprofessionals bij beleidsvraagstukken is. Om dit te inventariseren is inmiddels een nulmeting uitgevoerd via een enquête. De input komt vanuit de professionals in de SO-functiefamilie. Er wordt een analyse gedaan van alle huidige programma’s en projecten in de regio. De nulmeting is de basis van waaruit per regio gewerkt wordt aan een regionale beleidscyclus. Er wordt gekeken naar allerlei thema’s zoals regionaal opleiden en de taakzuiverheid.

Taakzuiverheid

Vanuit een ander programma (SO-GVA [link: https://so.gva2025.nl/]) is een beleidsadvies over taakzuiverheid geschreven. Dit advies wordt in de praktijk getoetst met een aantal dialoogtafels, interviews en wellicht een online vragenlijst.  Er zal worden gekeken naar de taakzuiverheid en hoe de taken de beste verdeling kunnen krijgen teneinde mogelijk capaciteit vrij te spelen. Het doel is om praktijkervaringen op te doen met het beleggen van taken bij andere professionals.

Projectleidersteam rcDMZ Gooi-Vechtstreek-Almere

Jonathan Zijp
Jonathan ZijpInhoudelijk projectleider
– Specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Cordaan

Jonathan is specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan. Sinds zijn werkzaamheden als arts is hij in toenemende mate geïnteresseerd in de beleidsmatige en bestuurlijke aspecten rondom de zorg van patiënten. Jonathan zorgt voor de inhoudelijke expertise in de projectleiding en draagt bij aan de inhoudelijke dialoog tussen de deelnemende zorgorganisaties in de regio.

Ellen van Ginkel
Ellen van GinkelOrganisatorisch projectleider
– Manager Advies en Behandelcentrum Vivium

Ellen is manager behandelzaken van Vivium en is jurist van oorsprong. Ze werkt nu 6 jaar in de ouderenzorg. Ellen is betrokken als organisatorisch projectleider en draagt bij door haar strategische blik en treedt op als gespreksleider in de dialoog tussen partijen. Ellen legt de verbinding met andere relevante projecten in de regio.

Kayla Ho
Kayla HoOrganisatorisch projectleider
– Manager i.o. Vivium

Kayla is 29 jaar en woont in Amsterdam. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt sinds 3.5 jaar in de ouderenzorg. Het is Kayla haar taak om het organisatorische gedeelte van het project te leiden in de regio. Structuur aanbrengen, dialogen organiseren en voortgang bewaken.