Mei 2022. Het rcDMZ-programma loopt inmiddels in vijf verschillende regio’s: Amsterdam, Apeldoorn-Zutphen, Flevoland, Zeeland en Gooi-Vechtstreek-Almere. Diverse instellingen in de regio Twente hebben aangegeven ook met dit programma aan de slag te willen. Daarmee wordt ook in Twente door dit programma een bijdrage geleverd aan de duurzame medische zorg voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Onder leiding van organisatorisch projectleider Arlette van Dijk wordt het programma ook in Twente vormgegeven. Zie ook de regiopagina van Twente.