RCDMZ in de regio

Diverse regio’s aan de slag met regionale capaciteitsraming duurzame medische zorg

Omdat regionale samenwerking loont, zijn zes regio’s gestart met de regionale capaciteitsraming. Daarbij wordt in de regio samengewerkt met de verschillende instellingen voor ouderenzorg. In het programma rcDMZ gaat het om het ramen van (beschikbare) capaciteit in de desbetreffende regio en de koppeling daarvan met regionale beleidsontwikkeling en taakzuiverheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de aanpalende functies in de medische zorg voor ouderen.