In de regio Twente doen 7 VVT organisaties mee aan dit programma. Dit zijn Carintreggeland, Liberein, Livio, De Posten, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten.

Regionale context

Capaciteitsraming

De deelnemende organisaties doen aan gegevensverzameling. In de OZ-applicatie van het capaciteitsorgaan worden cijfers zoals de capaciteit, verwachte capaciteit en de (verwachtte) zorgvraag verzameld. Dit wordt gedaan voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’. Op basis hiervan worden door het Capaciteitsorgaan rapporten opgesteld. In totaal gaat het om 3 enquêterondes: voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022. De 1e en 2e raming is gedaan. De 3e raming staat nu open. Deze applicatie wordt na iedere ronde geëvalueerd en bijgesteld. Het model is in ontwikkeling. Over dit onderwerp wordt ook een dialoogsessie georganiseerd.

Beleidscyclus

In de regio willen we een beter beeld krijgen van de huidige en toekomstige behoefte aan diverse disciplines. Samenwerking tussen organisaties wordt hierin steeds belangrijker, net als het zichtbaar maken van de knelpunten die we nu al in de regio ondervinden. De input komt vanuit de professionals in de SO-functiefamilie. Door deelname aan het onderzoek willen we het gesprek binnen en buiten de regio over toekomstige knelpunten faciliteren.

Taakzuiverheid

In de regio wordt in diverse subgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van de functie van SO en VS, zo staan onderwerpen als gezamenlijk opleiden, taakdifferentiatie en triage op de agenda. Daarnaast wordt in een aparte subgroep gesproken over regionale opleiding voor GZ-psychologen, hierbij zoeken we de verbinding met andere sectoren in de gezondheidszorg zoals de gehandicaptenzorg en GGZ in onze regio.

Projectleiding rcDMZ regio Twente

Arlette van Dijk
Arlette van DijkOganisatorisch projectleider
Programmamanager transitiemiddelen