rcDMZ Home2021-09-20T16:51:35+02:00
Startnotitie rcDMZ

CAPACITEITSRAMING

Vanaf 2001 raamt het Capaciteitsorgaan de capaciteit voor de Specialist Ouderengeneeskunde in Nederland. Samen met het Capaciteitsorgaan bekijkt het programma rcDMZ de mogelijkheden om deze capaciteitsraming regionaal te organiseren met medeneming van aanpalende ouderenzorgfuncties (de ‘SO’-functiefamilie). Dan wordt de regionale context meegenomen, een wens van veel regio’s om de capaciteitsraming te koppelen aan de regionale invulling van Duurzame Medische Zorg.

Lees meer

BELEIDSCYCLUS

Capaciteitsplannen bevatten naast kwantitatieve informatie ook kwalitatieve informatie. Deze kwalitatieve informatie kan de basis vormen voor regionaal beleid voor duurzame medische zorg voor ouderen. Naast beschikbare opleidingsplaatsen vormt namelijk de regionale context voor de optimale aanwas, opleiding, inzet en behoud van leden van de SO-functiefamilie. In het programma wordt dan ook een regionaal te organiseren beleidscyclus onderzocht.

Lees meer

TAAKZUIVERHEID

Om adequaat regionaal beleid te maken voor de duurzame medische zorg voor ouderen is naast zicht op de capaciteit ook goed zicht nodig op de verschillende taken en bevoegdheden van de Specialist Ouderengeneeskunde in goede samenhang met de aanpalende functies (de SO-functiefamilie). Bij een zuiver beeld van de taak(verdeling) wordt de capaciteitsraming preciezer en beter, regionaal stuurbaar. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een goede visie op de taakzuiverheid van de SO functie.

Lees meer

DMZ: Duurzame Medische Zorg

DMZ: Duurzame Medische Zorg

Wat is DMZ?

Meer info over het VWS programma Waardigheid en Trots, de DMZ startnotitie, DMZ-programma Erasmus Universiteit.

Meer over DMZ

rcDMZ: Regionale Capaciteitsraming

rcDMZ: Regionale Capaciteitsraming

Wat is rcDMZ?

Meer info over het het thema van deze website: lees het programmaplan, de actielijnen en de globale planning van het programma rcDMZ

Meer over rcDMZ

“Landelijke uitdaging zorgcapaciteit vraagt om regionale aanpak.”

“Landelijke uitdaging zorgcapaciteit vraagt om regionale aanpak.”

Leer van de aanpak in de regio’s Gooi – Vechtstreek – Almere, Flevoland, Apeldoorn – Zutphen, Amsterdam en Zeeland

Naar de regio’s

rcDMZ ACTUEEL

rcDMZ ACTUEEL

Lees het nieuws en de blogs over (regionale) capaciteitsraming DMZ

Meer nieuws
Ga naar de bovenkant